HSS Struisvogel op het werk - HSP at Work

Ik ben dat hanengedrag zo zat”, “Ik heb moeite met dominante figuren die hun praatje altijd klaar hebben”, “Dat zijn van die arrogante lui, die houden met niemand rekening, gaan over lijken”. Drie gemiddelde uitspraken als reactie van HSP-ers op dominant gedrag. Hoe komen HSP-ers toch aan die sterke oordelen?

Relatiemensen en HSP

Ongeveer 45% van de bevolking is relatiegericht. Hieronder vallen veel HSP-ers. De focus ligt op de relatie met de omgeving. Iedereen is gelijk. Dit zijn mensen die heel goed zijn in draagvlak verkrijgen, afstemmen op de anderen, graag willen helpen, oog hebben voor emotie, de sfeer en het onderlinge proces. Deze groep is blij als de omgeving tevreden is. Deze mensen geven veel uitleg bij situaties, willen sparren of klankborden, zoeken bevestiging en waardering. De ander krijgt bij voorbaat respect.

Positiemensen

Ongeveer 15% is een positiemens. Deze groep focust op invloed en is tevreden bij het bereiken van de juiste positie. Dit zijn personen die een sterke eigen mening hebben. Ze opereren vanuit hun eigen referentie, gevoel of mening. Deze personen hebben respect voor mensen die bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en vaardigheden en dit ook uitdragen. Dat ervaren ze als competent. Bevestiging en waardering is niet nodig. Ze houden van het spel van de rangbepaling, krachtmeting en discussies. “Nee” kan zomaar de start van het onderhandelingsspel zijn.

Binnen de groep positiemensen heb je een deel dat gezien wordt als de krachtige natuurlijke leiderde positiemens die vanuit ego handelt en de positiemens die vanuit macht/angst handelt. Natuurlijke leiders worden door HSP-ers geaccepteerd doordat ze met hun kracht een omgeving scheppen waar het prettig is voor het hele bedrijf, de groep, de maatschappij of de bevolking. Dat past bij de normen en waarden van HSP-ers. Positie innemen vanuit materiele status of ‘name dropping’ het kennen van bepaalde mensen of uit angst om positie te verliezen en machtsmiddelen inzetten, worden verafschuwd door HSP-ers. Omdat ze vinden dat iedereen gelijk is en je elkaar kunt helpen als je ergens moeite mee hebt of angst voor hebt.

Conflict, oordelen en uitdaging van de HSP

De planeet van de positiemensen is voor de meeste HSP-ers een totaal andere planeet, waar ze de weg niet kunnen vinden, de taal niet spreken, de cultuur niet begrijpen en andere gedragsregels gebruikelijk zijn. Het oordeel ligt al snel vast bij HSP-ers: dat zijn dominante hanen, de machthebbers, de losers zonder oog voor de omgeving.

Andersom realiseren HSP-ers zich niet dat er een uitnodiging ligt om hun kwaliteiten, vaardigheden en kracht in te zetten. Dat het handig is om de wereld van positiemensen te verkennen, de taal te leren, de gewoontes eigen te maken. Net zo als je doet als je op vakantie gaat of als je als bedrijf met de overheid te maken krijgt of andersom.

Zo kan het voor positiemensen een teken van incompetentie zijn als iemand te veel overlegt, problemen voorlegt of bevestiging nodig heeft. Iets wat veel HSP-ers van nature doen. Ook kunnen positiemensen zich ‘uitgetest’ voelen tijdens het klankborden, alsof een relatiegericht persoon twijfelt aan hun competenties. Een positiemens gaat waardering niet geven, want die wil bewijs zien dat je zelf krachtig bent om te doen waar je goed in bent. Zo kan het nog wel eens voorkomen dat een HSP-er gefrustreerd of gekwetst raakt dat er geen waardering volgt of problemen niet worden gedeeld. Of dat ze te horen krijgen om eens to the point te komen of oplossingen aan te dragen in plaats van problemen. Het feit dat je wordt gevraagd voor een klus is al een teken dat een positiemens je competent vindt.

De uitnodiging aan de HSP-er is om te gaan staan voor de eigen kwaliteiten en vaardigheden en een positiemens te doen laten inzien dat HSP-ers met hun empathie, diepgaande informatieverwerking, creativiteit bij dragen aan oplossingen en draagvlak verwerving. Niet door te overleggen, maar door het te doen.

Strong-willed HSP als positiemens

Sensationseekers, ook wel strong willed HSP, prikkelzoekende HSP-ers, kunnen naast hun relatiegerichtheid ook een sterke wil hebben. Stiekem zijn ze dus ook een deel positiemens en ook zij worden wel eens arrogant of haan genoemd. Deze groep kan makkelijker afstemmen op een positiemens, dan een 100% relatiegerichte HSP-er.

Helaas komen strong willed HSP nog al eens in conflict met een 100% positiemens, omdat die minder empathie heeft of alleen zijn eigen idee volgt. Strong-willed HSP vertonen dan bijvoorbeeld recalcitrant gedrag, omdat ze iets anders willen. Een andere valkuil is dat de strong willed HSP vanwege de relatiegerichtheid, op natuurlijke wijze gaat aanpassen. De eigen mening, wil, gevoel of behoefte wordt onderdrukt. Of de mening wordt met indirect, sociaal verantwoord of politiek taalgebruik, in ‘wij termen’ geuit. Zo raken strong-willed HSP gefrustreerd omdat ze verwachten dat de 100% positiemens ‘aanvoelt dat het logisch is om het anders te doen’ of de ‘boodschap toch wel begrijpt’. Terwijl er eigenlijk duidelijk, oplossingsgericht, direct taalgebruik in Ik-termen, nodig is. Juist de strong-willed HSP wordt uitgedaagd door ‘de haantjes’ om van zich te laten horen, zelf het stuur in handen te nemen en te laten zien wat ze in hun mars hebben. In potentie schuilen in deze categorie HSP-ers natuurlijke leiders. Ik zeg altijd ontdek je eigen haan, want strong willed HSP-ers bloeien bij vrijheid, onafhankelijkheid en zelfstandigheid!

Saskia Klaaysen, september 2017