• Jaartraining HSP op het Werk
  HSP & HSS op het Werk
  Laat het voor je werken!

Jaartraining HSP & HSS op het Werk

 • Bisschopsweg 132

 • Training

 • Zithoek

 • Coaching

Wil jij

 • weten wat HSP en/of HSS is? De wetenschap achter HSP & HSS begrijpen?

 • inzicht in wat dat voor jouw werk of onderneming betekent?

 • wat jouw belemmeringen, kansen en uitdagingen op het werk zijn?

 • inzicht in de werking van jouw stress door over- & onderprikkeling op het werk?

 • de interactie tussen jou en je collega's/leidinggevende verbeteren?

 • je pleasegedrag, perfectionisme, controledrang, verantwoordelijkheidsgevoel, stress en verveling doorbreken?

 • ratio & gevoel in balans te brengen?

 • bewust zijn, luisteren en handelen naar je waarden, behoeftes en talenten?

 • je communicatie op het werk te verbeteren?

 • minder rollen spelen en meer jezelf zijn?

 • leren om te gaan met je emoties (zoals schuld, schaamte en frustraties) op het werk?

 • met plezier & energiek aan het werk zijn?

Durf jij

 • met humor, verbazing, een lach en een traan de intensieve dagen te beleven?

 • in de spiegel te kijken?

 • je angsten, kwetsbaarheid & schuld & schaamtegevoelens onder ogen te komen?

 • jij moed en lef te tonen?

 • je tegenstrijdige kanten met elkaar te verenigen?

 • zelf te investeren of samen met je werkgever?

 • in actie te komen?

 • bewuste en onbewuste patronen bloot te leggen?

 • theoretische kennis te combineren met ervaringsgericht leren?

 • de diepte in te gaan?

Programma


Aanvullende Informatie